info

 

 

                                                              

                                                    

  *   * *

    Logo - "Ľubomír France" - Perokresba (Pen drawing): Anna Franceová ( c)  1984

  
 * * *


V pozadí je "Panenská veža" hradu "Devín" nad sútokom riek Dunaja a Moravy v meste Bratislava.
 LEGENDA    
V popredí Sokol rároh, v minulosti zdokumentovaný hniezdiaci druh na brale hradu Devín a v súčasnosti v nadväzujúcom pohorí Malých Karpát.
 

* * *
 
 

In the background is "Virgin Tower" of the castle "Devin" above the confluence of the rivers Danube and Morava in the Bratislava city.
 STORY
In the foreground is Saker Falcon, in the past documented nesting species on the rock of castle Devin and now in follow-up locality - in the mountains Small Carpathians.

                                                                          

TOPlist