commission

 
 
 
                                                                                      
                                                                                         
 
                                                                                           
Portréty zvierat akrylom sú mojou špecialitou a sú pre mňa    Portraits of animals in acrylic have become my speciality   
     
najobľúbenejšou voľbou.                                                                and are the most popular choice.       
                     
                                                                             

  Akrylové farby sú veľmi flexibilné, farebne stále          Acrylic paint is very flexible, color-stable

  a ani po mnohých rokoch nemenia svoju farebnosť.   and even after many years do not change their color.   

  Dajú sa použiť na rôznorodý povrch -                         They can be used to support varied -

  od maliarskeho kartónu, cez plátno, kožu, sololit,       from painting cardboard over canvas, leather, hardboard,

  drevo atď..                                                                   wood etc..    

                                                                              

   Na dosiahnutie úrovne realizmu portrétu je dôležitá       For achieve the level of realism of the portrait is an 

   kvalita predlohy (fotografia) s vysokým rozlišením,         important quality of model (photo) with high resolution,

   s viditeľnými mnohými detailami a v prirodzenom svetle. with visible  many details and in natural light. 

                                                                              

  Zobrazené ceny sú platné pre objednávky od 1. 6. 2011. Prices shown are valid for orders placed by 6. 1.                                                                                                    2011.  

                                                                 

                                                    

   Tabuľka poplatkov a veľkostí pre zadaný portrét.               Fee scale and size guide for portrait commissions.

          =================================================================================================

     40 x 30 cm                            50 x 35 cm                              60 x 40 cm

          16  x  12"                                         20  x  14"                                              24  x  16"

       =================================================================================================

    € 350.- - 400.-                            € 480.-                                     € 550.- 

       =================================================================================================

Pre zadanie iného motívu (scenéria, zviercí objekt, viac objektov...)           For commission a other theme  (scenery, object-animal, more obj...)

 a inej veľkosti ma prosím kontaktujte .                                                          and other size please contact me .

                 

                                                                   

                                                                                

                                                                                   

Ak máte otázky, ktoré ste nenašli na tejto stránke,                                  If you have any questions not covered on this page,

 neváhajte opýtať sa ma e-mailom .                                                           please, don’t hesitate to ask me by email . 

                                                                        

                                                                                                                                                     

TOPlist